Powrót
Realizacje

Wybrane realizacje

Budowa oczyszczalni ścieków i rekultywacja składowiska odpadów Pomorzany (YELLOW FIDIC) - Szczecin

Budowa oczyszczalni ścieków Pomorzany:

 • kompleksowe roboty ziemne ok. 1 000 000m3
 • nasypy konsolidacyjne wzdłuż linii brzegowej odry na geodrenach ok. 150 000m3
 • podbudowy betonowe ok. 40 000 m2
 • obsypki  obiektów kruszywem mineralnym ok. 70 000m3
 • roboty drogowe - nawierzchnie asfaltowe i polbruk
 • zagospodarowanie terenu
 • sieci  PE 20-160mm
 • sieci PVC 160-400mm
 • sieci fi 160-500mm


Rekultywacja składowiska odpadów;

Usunięcie składowiska odpadów niebezpiecznych kolidującego z budowa poprzez wydobyciei sortowanie mechaniczno- ciśnieniowe w celu odzysku odpadów bezpiecznych i zminimalizowanie ilości odpadów niebezpiecznyych

 

 • budowa miejsc składowania gruntu niebezpiecznego na geowłókninach i geomembramach z systemem odciekowym w ilości 80 000m2
 • wydobycie i przewóz pod sortowniki ok. 300 000m3 odpadów niebezpiecznych
 • sortowanie mechaniczno-ciśnieniowe na sortownikach  całości zanieczyszczonych gruntów z podziałem na:
  1. grunt czysty - do wbudowania
  2. grunt niebezpieczny – do rekultywacji
  3. odpady komunalne – wywóz na składowisko odpadów
  4. gruz do recyklingu – do wbudowania
  5. wymiana gruntu poniżej platform roboczych pali żwirowych ok. 100 000m3
  6. wywóz gruntów po sortowaniu na poszczególne miejsca
  7. budowa dróg transportowych
  8. budowa brodzika dezynfekcyjnego
 • Łączny bilans  ok. 650 000m3
  Prace wydobycia zanieczyszczonych gruntów odbywały się na terenie starego wysypiska odpadów komunalnych, na którym występowały znaczne stężenia gazów wysypiskowych (metan w stężeniu przekraczającym kilkukrotnie granicę wybuchową powyżej 5.00%) oraz niewybuchy.

Galeria

Ważne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w Polityce prywatności. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia X